The Institute for Tourism and Development Lendava

Adress: Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava

P: +386 (0)1 200 94 22

E: info@hotelvinarium.si