OPIS OPERACIJE

Naziv operacije: Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah

 

Vodilni partner operacije

Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és fejlesztési közintézet Lendva

Lendavska cesta 19, Čentiba

9220 Lendava – Lendva

Partnerji operacije
  • Turistična zveza Lendava vabi – Turisztikai szövetség Lendva várja önt

Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava – Lendva

  • Društvo vinogradnikov Kobilje

Kobilje 35, 9227 Kobilje

  • Društvo vinogradnikov Strehovci

Strehovci 29, 9223 Dobrovnik – Dobronak

 

Opis operacije

Na skrajnem vzhodu Slovenije blizu slovensko- madžarske in slovensko-hrvaške meje imamo vinogradniško območje v občinah Lendava, Kobilje in Dobrovnik, ki ne slovi samo po odličnih vinih temveč tudi po izjemni naravni in kulturni dediščini ter odlični ponudbi, ki je primerna za razvoj turizma.

V vinogradniškem območju so postavljene številne tradicionalne zidanice, ki so jih zgradili predvsem domačini in so služile za potrebe vinogradništva ter kot vikend hiše. Žal pa samo vinogradništvo več ne zagotavlja rentabilnosti, zato so v zadnjem desetletju številne zidanice ostale prazne, saj je vinogradniška dejavnost v upadanju, hkrati pa številni novi lastniki zidanice uporabljajo zgolj nekajkrat na leto. Iz teh razlogov razvoj okolja stagnira, po drugi strani pa se soočamo s hudim pomanjkanjem nastavitvenih kapacitet, še posebej tistih, ki ne temeljijo na termalnem turizmu. V zadnjih letih se je število turistov v tem okolju bistveno povečalo. Tako lahko iz predstavljenih težav izluščimo dva ključna problema in sicer številne prazne zidanice na tem območju, po drugi strani pa veliko pomanjkanje nastavitvenih kapacitet, ki ne temeljijo na termalnem turizmu.

Zato želimo z našo operacijo vzpodbuditi razvoj turizma v zidanicah, v na novo nastali mreži ponudnikov, ki tvori nov in inovativen produkt.

Ohranjanje zidanic skozi turistično ponudbo pomeni obenem tudi ohranjanje kulturne krajine, preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjševanje degradacije okolja zaradi črnih gradenj, ki se pojavljajo pri stalnih naselitvah v zidanice – veliko lastnikov majhnih vinogradniških površin in starejših zidanic zaradi stroškov vzdrževanja zidanice proda. Tako pa je imetnikom zidanic omogočen dodaten zaslužek, hkrati pa imajo motivacijo skrbeti za svojo zidanico in urejati okolico.

Zidanice so zaradi svoje posebnosti, namenskosti in območja, kjer se nahajajo, lahko atrakcija in predmet zanimanja turistov, ki si želijo pristnosti, domačnosti in posebnega doživetja. Ti turisti pa seveda v času svojega bivanja obiskujejo druge zanimivosti in dogodkov ter nasploh spoznavajo turistično okolje Lendave.

Pri tem raziskovanju okolice imajo možnost uporabiti električna kolesa, ki so pridobljena v sklopu operacije.  Ta so primerna za hriboviti predel, v katerem se nahajajo. Tako imajo na oddihu v goricah omogočeno ekološko in zdravo mobilnost, lahko se pa odpravijo tudi na daljše ture.

Projekt je tržno naravnan in bo ponudnikom omogočal dodatni zaslužek. Za ta namen se je v sklopu operacije izdelal logotip s celotno grafično podobo znamke Razpršeni hotel Vinarium. Ponudniki tako nastopajo na trgu pod enotno znamko, za katero se izvajajo razne marketinške aktivnosti. Na ta način je lažje promovirati novo nastalo mrežo nastanitvenih kapacitet.

 

Cilji operacije

– Oblikovanje nove oblike turistične ponudbe

– Razvoj ponudbe in povezovanje ponudnikov

– Povečanje nastanitvenih kapacitet in števila nočitev

– Zagotavljanje trajnostnega razvoja turizma z razvojem podeželja in ohranjanjem kulturne dediščine

– Povečanje turistične ponudbe na vinsko-turistični cesti z novimi produkti

 

Pričakovani rezultati operacije

– Vzpostavljena mreža ponudnikov / turistično partnerstvo za skupen nastop na trgu

– Na novo oblikovan turistični produkt “Razpršeni hotel Vinarium”

– Promocija novo nastalega turističnega produkta

– Vzpostavljene nove nastanitvene kapacitete v vsaj 15ih zidanicah

– 4 izvedeni izobraževalni dogodki

– 6 kupljenih e-koles

DV Kobilje